EMX

EMX – produkt stosowany przy zaburzeniach układu pokarmowego i oddechowego, zastępuje wiele antybiotyków używanych w okresie początkowym w profilaktyce i leczeniu, zapobiega kryptosporydiozie u nowo narodzonych przeżuwaczy (cielęta, jagnięta, koźlęta).

Zapobiega zaburzeniom trawiennym, w przebiegu kryptosporydiozy/kokcydiozy. Wspomaga wzrost u zwierząt dotkniętych chorobą.

 EMX

  • utrzymuje integralność jelit
  • wykazuje miejscowe działanie przeciwzapaln
  • utrzymuje witalność

W badaniach na nowo narodzonych cielętach zakażonych eksperymentalnie wykazano w grupie cieląt otrzymujących z dietą produkt EMX obniżenie objawów klinicznych o 30% w 6 i 7 dniu oraz o 60% w  8-9 dniu, a także znacząco wyższy przyrost masy ciała + 7,5%, niż w grupie kontrolnej.