Mono i trójglicerydy

  • ALLCID L – alfa monogliceryd kwasu laurynowego (dwu- i trójgliceryd kwasu laurynowego)jest  jest do 27 razy bardziej efektywny od czystego kwasu laurynowego; monoglicerydy kwasu laurynowego wchłaniają się do krwiobiegu, przez co ich skuteczność nie ogranicza się tylko do działania w świetle przewodu pokarmowego; wykazuje działanie obniżające populację patogenów takich jak: streptokoki, pneumokoki, enterokoki, corynobacteria, candida, Staphyllococus aureus oraz wirusy w tzw. osłonce lipidowej, np.: influenza, herpeswirus i coronavirus; preparat wpływa na zwiększenie odporności immunologicznej zwierząt;
  • ALLCID L 90 – alfa monogliceryd kwasu laurynowego o zawartości 90%; ten średniołańcuchowy monogliceryd kwasu laurynowego wykazuje silne działanie przeciw bakteriom gram dodatnim oraz ogranicza inwazyjność wirusów z otoczką lipidową – dzieje się to dzięki charakterowi amfifilowemu cząstek α-monoglicerydów, które wbudowują się w błony lipidowe mikroorganizmów i zwiększają ich przepuszczalność, uniemożliwiając przyleganie ich do komórek gospodarza i szerzenie infekcji;
  • ALLCID 3B – dwu- i trójglicerydy kwasu masłowego w wyniku trawienia dostarczają kwas masłowy bezpośrednio do światła jelit; prowadzi to do wzmocnienia i wydłużenia kosmków jelitowych, zwiększając obszar oraz efektywność wchłaniania składników odżywczych; podawanie trójglicerydów kwasu masłowego zwierzętom w okresie wzrostu sprzyja prawidłowemu rozwojowi jelit oraz umożliwia wydajne wykorzystanie składników odżywczych z paszy; ponadto powoduje wzmocnienie nabłonka jelit i wspiera odporność zwierząt na patogeny;
  • ALLCID B – alfa monogliceryd kwasu masłowego łatwo wnika do wnętrza bakterii gram ujemnych, jest pobierany przez błonowe akwaporyny jako źródło glicerolu; wewnątrzkomórkowe enzymy rozkładają monoglicerydy na glicerol i kwas masłowy, który obniża wewnątrzkomórkowego pH i hamuje replikację DNA bakterii; zahamowanie syntezy białek oraz blokowanie funkcji transportowych przez akwaporyn skutkuje zatrzymaniem namnażania się drobnoustrojów;
  • Fra Hybrid – jest to unikatowe połączenie zalet alfa monoglicerydu kwasu masłowego z trójglicerydem kwasu masłowego;
  • FRA Digest Health jest to unikatowe połączenie zalet lizolecytyny, alfa monoglicerydu kwasu masłowego, trójglicerydu kwasu masłowego i alfa monoglicerydu kwasu laurynowego; produkt poprawia wchłanianie składników pokarmowych i trawienie tłuszczów; jest źródłem energii dla kosmków jelitowych, stymuluje aktywność enzymatyczną, hamuje rozwój bakterii gram ujemnych i  gram dodatnich;
  • MONOMIX to mieszanka α-monoglicerydów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA); monoglicerydy powstają przy estryfikacji kwasów organicznych do α-pozycji glicerolu; występowanie wiązania kowalencyjnego między kwasami a cząsteczkami glicerolu powoduje, że aktywność produktu nie jest uzależniona od kwasowości środowiska; pozwala to na działanie α-monoglicerydów w czterech różnych środowiskach: wodzie, paszy, żołądku (niskie pH) i przewodzie pokarmowym (wyższe pH); produkt ma neutralny smak i zapach; α-monoglicerydy SCFA są dyspergowalne w wodzie i działają głównie na bakterie gram-ujemne, podczas gdy α-monoglicerydy MCFA są mniej dyspergowalne w wodzie i działają głównie na bakterie gram-dodatnie;
  • MONOCAP jest wytwarzany poprzez estryfikację kwasu kaprylowego i kaprynowego do pozycji α glicerolu; wiązanie kowalencyjne między kwasami a cząsteczkami glicerolu sprawia, że działają one niezależnie od pH; pozwala to na działanie α-monoglicerydów w czterech różnych środowiskach; woda, pasza, żołądek (niskie pH) i przewód pokarmowy (wyższe pH); produkt o neutralnym smaku i zapachu; α-monoglicerydy średniołańcuchowego kwasu tłuszczowego (MCFA) są mniej dyspergowalne w wodzie i działają głównie na bakterie gram-dodatnie;
  • ALLcid 3BLmono- i diglicerydy kwasu laurynowego oraz trójglicerydy kwasu masłowego; produkt poprawia  wykorzystanie składników pokarmowych  i  działa  jako  stymulator  wzrostu;  ma  korzystny  wpływ  na  poprawę odporności  immunologicznej, zwiększa syntezę enzymów trawiennych, poprawia wykorzystanie energii i zdrowotność stada;
  • ALLcid BL 90 – mono-, dwu-, trójgliceryd kwasu masłowego, alfa monogliceryd kwasu laurynowego z dodatkiem dwu- i trójglicerydu kwasu laurynowego; produkt łączy w sobie właściwości ALLCID L90, ALLCID 3B, ALLCID B;