Rumi ESP

Mieszanina naturalnych komponentów roślinnych (substancji aktywnych) optymalizująca skład mikroflory i procesy fermentacyjna żwacza w celu lepszego wykorzystania paszy i zwiększeniu efektów produkcyjnych. Rumi ESP opóźnia i spowalnia fermentację w żwaczu zmniejszając degradację energii i białka z paszy. Kontroluje wielkość populacji pierwotniaków. Zwiększa ilość produkowanego białka bakteryjnego i jego „by pass” do dalszej części przewodu pokarmowego. Ogranicza produkcję amoniaku i metanu (mniejsze straty białka i energii). Stymuluje produkcję LKT (zwłaszcza propionowego) i pobranie suchej masy. Znacznie redukuje występowanie chorób metabolicznych (efekt spowolnienia fermentacji).