Produkty dla bydła

Produkty dla bydła

EMX – zapobiega kryspospirozie u cieląt

PulmoFit – zapobiega chorobom układu oddechowego

COLIVO – zapobiega zaburzeniom trawienia

Rumi ESP – optymalizuje skład mikroflory i procesy fermentacyjne żwacza

BooStar Tonic – optymalizuje opas bydła, wzrost i rozwój jałówek przeznaczonych do rozrodu