Włókno pokarmowe

  • Lignoceluloza II Generacji (OptiCell®)
 –  synergiczna  kombinacja niefermentującego i fermentującego, nierozpuszczalnego włókna (eubiotyczna lignoceluloza)
    • łączy „fizyczne” efekty działania lignocelulozy I generacji z fizjologicznym działaniem fermentującego włókna;
    • działa prebiotycznie dzięki fermentacji w jelicie grubym,
 wspiera powstawanie SCFA i kwasu masłowego; kwas masłowy poprawia reabsorpcję wody z jelita grubego i wpływa na wydalanie bardziej suchych odchodów (zmniejszenie problemów z występowaniem tzw. zjawiska „mokrej ściółki).