Enzymy paszowe

  • Fra Zyme W 100 Dry – enzym zbożowy dwuskładnikowy (ksylanaza, glukanaza);
  • AveMix XG 10 – jest to koncepcja preparatu enzymatycznego o dużej zawartości glukanazy i ksylanazy, produkt przeznaczony jest dla zwierząt monogastrycznych; zawiera w swoim składzie tzw. „side activity” enzymy (pektynaza, mannaza, celulaza), które w połączeniu wykazują dużą synergiczną aktywność w rozkładaniu struktur włóknistych;
  • AveMix P 5000 – fitaza – poprawia wykorzystanie fosforu z paszy, redukuje zawartość substancji antyżywieniowych;
  • AveMix P 10000 – nowa generacja fitazy 6, poprawia wykorzystanie fosforu z paszy, redukuje zawartość substancji antyżywieniowych, szczególnie przy uwzględnieniu  matrycy z podwójną dawką enzymu.